Usługi

Nasza firma poza sprzedażą artykułów pożarniczych zajmuje się oferuje również następujące usługi:

 •   wykonywanie przeglądów gaśnic i agregatów gaśniczych,
 •   sprzedaż, gaśnic, hydrantów, węży hydrantowych oraz armatury,
 •   sprzedaż znaków ochrony przeciwpożarowej i znaków ewakuacyjnych,
 •   opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 •   szkolenia przeciwpożarowe
 •   lampy ewakuacyjne i oświetlenie awaryjne,
 •   impregnacje i zabezpieczenia ognioochronne,
 •   badanie stanu technicznego i parametrów hydrantów,
 •   wykonywanie przepustów ogniochronnych HILTI oraz  PROMAT
 •   inne usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 •   umundurowanie i wyposażenie strażaka (na zamówienie),